Wójt Dariusz Cieślak
Zastępca Wójta Dariusz Matuszkiewicz
Skarbnik Grzegorz Dębkowski

Miejscowość  Sędziejowice
Ulica Wieluńska 6
Poczta 98-160 Sędziejowice
Województwo łódzkie
Powiat łaski
NIP Gminy 831-157-66-40
Nr telefonu

43 677-11-57, 43 677-10-02

Rachunek Bankowy  

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
Oddział w Sędziejowicach

Nr konta 93 9279 0007 0050 3413 2000 0240
Czas pracy Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30
  Środa: 09:00 - 17:00
Adres do doręczeń elektronicznych
(Skrytka ePUAP):
/UGSedziejowice/skrytka

Skargi i wnioski

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8:00– 16:00 a w razie jego nieobecności interesantów przyjmuje Zastępca Wójta.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Wójt lub Zastępca, przyjmują w następnym dniu roboczym.

Pracownicy Urzędy Gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

Zapisy przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Sędziejowice w sekretariacie p.19 (piętro) lub telefonicznie pod numerem 43 677 11 57.