Studium

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice

 

Załączniki:

Pełna treść uchwały

STUDIUM Sędziejowice - zmiana nr 1 - załącznik nr 2

STUDIUM Sędziejowice - zmiana nr 1 - załącznik nr 3

STUDIUM Sędziejowice - zmiana nr 1 - załącznik nr 5

Pełna treść Studium znajduje się w załączniku poniżej