Kadencja 2018-2023

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin”

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach na 2024 rok

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin”

w sprawie ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Urządzenie Palcu Różanego w miejscowości Marzenin”

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy