II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym w miejscowości Wola Wężykowa

- działka nr 148/8 o pow. 0,1574 ha – cena wywoławcza 110.000,00 zł, wadium 11.000,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 13 kwietnia 2021 r.

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej SR1L/00042077/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Teren, na którym znajduje się działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka ma regularny kształt czworokąta z dostępem od północy do publicznej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. W odległości o. 400 m znajduje się droga wojewódzka relacji Widawa – Sędziejowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja (wtorek) 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, na parterze, sala B.

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 13.05.2021r. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wadium należy wpłacić na konto: Gmina Sędziejowice 67 9279 0007 0050 3413 2000 0320.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w urzędzie gminy ul. Wieluńska 6, tel. 43 84 000 15.

Sędziejowice, dn. 19.04.2021 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść ogłoszenia pdf 201.89 KB Michał
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 maj 2021 13:29 Michał