Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym w miejscowości Wola Marzeńska

- działka nr 514/5 o pow. 0,4883 ha – cena wywoławcza 140.000,00 zł, wadium 14.000,00 zł

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej SR1L/00048306/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Teren, na którym znajduje się działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka ma regularny kształt czworokąta z dostępem od zachodu do publicznej drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Położona w odległości ok. 2 km od węzła drogowego z trasą S8.

Działka jest w południowej części zabudowana budynkiem murowanym o charakterze magazynu i budynkiem magazynowym z wiatą.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia (wtorek) 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, na parterze, sala B.

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 15.04.2021r. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wadium należy wpłacić na konto: Gmina Sędziejowice 67 9279 0007 0050 3413 2000 0320.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w urzędzie gminy ul. Wieluńska 6, tel. 43 84 000 15.

Sędziejowice, dn. 22.03.2021 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść ogłoszenia o przetargu pdf 64.73 KB Michał
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 marzec 2021 08:28 Michał