Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2020 r. znajdują się w załączniku