dotyczące uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków na działkach nr geod. 514/3, 514/5, 512, 572, 528/5, 530, 526, 528/6, 528/2, 528/3, 528/7, 528/8, 529/10, 529/11, 529/8, 529/4 (obręb ewid. Niecenia) oraz na działkach nr geod. 193, 326/1, 326/2, 221/1, 216/3 (obręb ewid. Pruszków) położonych w  miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść obwieszczenia pdf 623.84 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 czerwiec 2023 11:20 Michał Ułański