Działalność lobbingową reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r.  o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.  poz 478).

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Sędziejowice zostały określone zarządzeniem wewnętrznym Nr 23/22 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego postępowania pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej - plik do pobrania TUTAJ w załączniku poniżej

Podmioty, prowadzące działalność lobbingową mogą dokonywać  zgłoszeń do Urzędu na piśmie z możliwością wykorzystania  wzoru zgłoszenia - plik do pobrania TUTAJ w załączniku poniżej

Zgłoszenie powinno zawierać opis  rozwiązań prawnych z jednoczesnym określeniem przewidywanych skutków ich wprowadzenia oraz wskazaniem interesu będącego przedmiotem ochrony.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie wewnętrzne 23/22 - Lobbing (PDF) pdf 1.90 MB Michał Ułański
Zarządzenie wewnętrzne - załącznik odt 19.90 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08 lipiec 2022 07:01 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 lipiec 2022 07:09 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 lipiec 2022 07:30 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 lipiec 2022 07:31 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 08 lipiec 2022 07:44 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 lipiec 2022 07:45 Michał Ułański