Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 23 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Załączniki:
Pobierz plik (2021_BZP 00000589_02_P.pdf)Plan zamówień 2021r. - aktualizacja[ ]40 kB