WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - dla Radnych Rady Gminy ---> do pobrania - PDF 
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - dla Radnych Rady Gminy ---> do pobrania - DOC

 

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO -  wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta ---> do pobrania - PDF 
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO -  wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta ---> do pobrania - DOC

 

WYJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO ---> do pobrania - PDF 
WYJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO ---> do pobrania - DOC

COM_CONTENT_READ_MOREOświadczenia Majątkowe

Struktura organizacyjna

Struktura Urzędu

Struktura Urzedu

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura Organizacyjna