Ogłoszenia

o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci średniego napięcia, która w swoich założeniach obejmuje budowę linii kablowej SN wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych składającej się z dwóch rur RHDPE 40/3, 7 na działce nr ewid. 114/5 obręb 0022 Siedlce gm. Sędziejowice.

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. Nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin

dot. przebudowy sieci średniego napięcia w m. Siedlce

 w sprawie ustalenia warunków zabudowy w m. Brzeski

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 14, 13/3 w obrębie Rososza, Gmina Sędziejowice”.

Wójt Gminy Sędziejowice uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym na dzień 7 listopada 2021 r. terminem wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych dotyczących wydawania e-dowodów, możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 5 listopada 2021 r. będzie możliwa tylko do godz. 11.30.


Przepraszamy za utrudnienia.

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. Nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin.

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na budowę nowej drogi wewnętrznej ogólnodostępnej w związku z rozbiórką przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Sędziejowice

z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW, gm. Sędziejowice na działce nr 381/11, 381/7, 381/5, obręb Sędziejowice”