Ogłoszenia

z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem, oświetleniem oraz przyłączem kablowym elektroenergetycznym SN i NN na działce nr 651 i 652 położonych w obrębie Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 090) na dz. ew. nr 544/4 i 545 obręb Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice”

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 26.04.2021 r. godz 8:15 (GOK)

Komisja KSZOiSS - 26.04.2021 r. godz 9:00 (GOK)

Komisja BRiOŚ -  28.04.2021 r. godz 8:00 (GOK)

XXIX Sesja RG - 29.04.2021 r. godz 12:00 (GOK)

w przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

prostującego omyłkę pisarską w decyzji z dnia 06.04.2021 r., znak: RW.II.6220.13.2020.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach nr ew. 5 oraz 6 w obrębie Osiny.

z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Sędziejowice 2 – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Sędziejowice gm. Sędziejowice na działkach nr 381/11 oraz 381/13”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws. przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw ślqskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice

o budowie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem, oświetleniem oraz przyłączem kablowym elektroenergetycznym SN i NN na działce nr 651 i 652 położonych w obrębie Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice.

O budowie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem, oświetleniem oraz przyłączem kablowym elektroenergetycznym SN i NN na działce nr 651 i 652 położonych w obrębie Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice.

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Sędziejowice 2 – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Sędziejowice gm. Sędziejowice na działkach nr 381/11 oraz 381/13”.