Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia no etapy lub budowania w całości  obrębie Gorki Grabińskie dz, nr ewid. 114/1, gm. Widawa,

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Sędziejowice

zawiadamiające, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby.

Pełna treść oferty znajduje się w załączniku poniżej

w sprawie przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów - Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice"

zawiadamiające, że w sprawie znak: RW.V.6733.1.2024 w dniu 3 kwietnia 2024 r. uzyskano niezbędne uzgodnienia organów w wymaganym zakresie oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby, gm. Sędziejowice.

o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytuły nabycia z mocy prawa części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z przeznaczenie pod realizację inwestycji drogowej

o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody na działkach nr 558/3, 558/2 – obręb nr 0002 Brody Emilianów.

zawiadamiające, że w dniu 13.03.2024 r. Urząd Gminy Sędziejowice wydłużył termin załatwienia sprawy znak:  RW.V.6733.1.2024, tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby, gm. Sędziejowice.

w sprawie wydania stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie — Zduńska Wola Karsznice”