Decyzje środowiskowe

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”

o postępowaniu na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ” w lokalizacji obręb Wrzesiny, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. Łódzkie, dz. nr 97/2, 97/3, 140/1 i 140/2.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją transformatorową w lokalizacji obręb Wrzesiny, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. Łódzkie, dz. nr 97/2, 97/3, 140/1 i 140/2”.

o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice”