Ogłoszenia

w sprawie administracyjnej o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla przedsięwzięcia pn.
"Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice".

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 88/2, 89/2 w obrębie Marzenin, Gmina Sędziejowice”.

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW, gm. Sędziejowice na działce nr 381/16, 381/11, 381/5, obręb Sędziejowice”.

dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej niskiego napięcia na działce nr ewid. 497/1 obręb 0004 Buczek gm. Buczek.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 387/2, obręb Osiny, gm. Sędziejowice

o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci średniego napięcia, która w swoich założeniach obejmuje budowę linii kablowej SN wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych składającej się z dwóch rur RHDPE 40/3, 7 na działce nr ewid. 114/5 obręb 0022 Siedlce gm. Sędziejowice.

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. Nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin

dot. przebudowy sieci średniego napięcia w m. Siedlce