Ogłoszenia

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie pawilonu w m. Dobra.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. budowy sieci elektroenergetycznej w Kozubach Starych i Nowych oraz Woli Wężykowej.

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 28.02.2023, znak: GN.683.1.1.2022

w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków

w sprawie wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Marzenin.

w  sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Zamość oraz o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Zamość

zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.:" Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500)- Zduńska Wola Karsznice (km 170, 212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14"

dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. KOLONIA SĘDZIEJOWICE, na terenie działki nr ew. 3 obręb Kolonia Sędziejowice, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania. 

o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pruszków.