Ogłoszenia

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2021

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2022 r.

 

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Informujemy, że Gmina Sędziejowice przygotowuje:

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sędziejowice

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Posiadanie przez Gminę Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.),

 

Wykonawcą opracowania jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice”

 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie terminala multimedialnego na terenie miasta Zduńska Wola" w zakresie nie objętym decyzją Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi nr 20/2016 z dnia 10.08.2016 znak WOOŚ-I.4210.29.2015.PT.35.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na działce nr ewid. 42 obręb Brzeski, gmina Sędziejowice.

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice”

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie Zamość, w gminie Sędziejowice stanowi wspólnotę gruntową wsi Zamość

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na działce nr ewid. 42 obręb Brzeski, gmina Sędziejowice.

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - lnowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śIąskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice"