Ogłoszenia

w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 34t2O18 z 25 maja 2018 r., znak. WOOŚ.420.71.2018.JCh,10 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - lnowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice".

w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 34t2O18 z 25 maja 2018 r., znak. WOOS.420.71.2O18.JCh.10 Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - lnowrocław - Bydgoszcz _ Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice",

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice”

Wykaz klubów sportowych działających na terenie gminy Sędziejowice, które uzyskały dotację celową z budżetu gminy Sędziejowice

w sprawie podjęcia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S8e od km 129-629 do km 231-100 oraz na szczególne korzystanie z wód

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

w trybie 10 kpa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice”

w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - lnowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice"

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na działce nr ewid. 42 obręb Brzeski, gmina Sędziejowice)

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. Nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin,