Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws. przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw ślqskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice

o budowie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem, oświetleniem oraz przyłączem kablowym elektroenergetycznym SN i NN na działce nr 651 i 652 położonych w obrębie Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice.

O budowie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem, oświetleniem oraz przyłączem kablowym elektroenergetycznym SN i NN na działce nr 651 i 652 położonych w obrębie Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice.

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Sędziejowice 2 – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Sędziejowice gm. Sędziejowice na działkach nr 381/11 oraz 381/13”.

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach nr ew. 5 oraz 6 w obrębie Osiny.

z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem, oświetleniem oraz przyłączem kablowym elektroenergetycznym SN i NN na działce nr 651 i 652 położonych w obrębie Kozuby Stare i Nowe, gm. Sędziejowice.

Pełne zapytanie cenowe znajduje się w załączniku

W dniu 18.02.2021 r.Komisja KSZOiSS godzina 9.00 (GOK)

W dniu 19.02.2021 r. - Komisja BRiOŚ godzina 10.00 (GOK)

W dniu 19.02.2021 r. - XXVII Sesja Rady Gminy godzina 12.00 (GOK)

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne ws. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza: 

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka

- działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha – cena wywoławcza 29.760,00 zł, wadium 2.900,00 zł