Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa terminala multimodalnego na terenie miasta Zduńska Wola” w zakresie nie objętym decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 20/2016 z dnia 10.08.2016 znak WOOŚ-I.4210.29.2015.PT.35

Szanowni Państwo,

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)* Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Sieradz-Zduńska Wola-Łask przystąpił do opracowania Strategii ZIT – dokumentu, który będzie określał i wskazywał najistotniejsze zadania rozwojowe gmin w obszarze MOF do 2030 roku.

w sprawie administracyjnej o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 25 maja 2O18 r. Nr 34/2018, znak: WooŚ.420 .71 .2018.Jch.,10, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn,: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - lnowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskiel - łodzkie - Zduńska Wola Karsznice"

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice",

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin

w sprawie administracyjnej o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na Środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław- Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie - łódzkie - Zduńska Wola Karsznice

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne 

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice”

o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sędziejowice