Ogłoszenia

o budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN i nN, złączy kablowych ZKSN, słupów linii napowietrznej SN i nN, na działkach nr ewid. 350, 108, 295, 5, 351, 352, 353, 355, 358, 360, 359, 357, 356, 354, 300, obręb Korczyska, gm. Sędziejowice oraz na działkach nr ewid. 80/1, 79, 41, 110, 133, 136, 266, 61, 255, obręb Osiny, gm. Sędziejowice

Położonych we wsi Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do wyłożenia do publicznego wglądu (w dniach od 28 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021r.)

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej w celu, realizacji inwestycji pn.: "Zaprojektowanie  i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D-Prace na liniach kolejowych nr. 131,542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POLiŚ 5.1-14"

Obwieszczenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków- część zachodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozą odziaływania na środowisko.

obwieszczenie z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Sędziejowice 2 – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Sędziejowice gm. Sędziejowice na działkach nr 381/11 oraz 381/13”.

 

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2021 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie dotyczącej wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie ań. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 090) na dz. ew. nr 544/4 i 545 obręb Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice” .

Loteria Grafika

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

  • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
  • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
  • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

Losowania odbędą się w terminach:

  • 07.05 2021 r.
  • 21.05.2021 r.
  • 08.06.2021 r.
  • 18.06.2021 r.
  • 02.07.2021 r.
  • 09.07.2021 r.
  • 14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów

W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.

Zwiększ szansę na wygraną!

Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!

Regulamin i szczegóły dotyczące loterii dostępne są na loteria.spis.gov.pl.

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie szanse na wygraną!

 

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Sędziejowice 2 – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Sędziejowice gm. Sędziejowice na działkach nr 381/11 oraz 381/13”.