Szablony artykułów

Komisja BRiOŚ - 21.06.2021 r. godz.14:00 (GOK)

Komisja KSZOiSS - 28.06.2021 r. godz. 8:00 (GOK)

XXXI Sesja - 30.06.2021 r. godz: 12:00 (GOK)

z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice„

Oświadczenie majątkowe radnej gminy - Anny Krankowskiej znajduje się w załączniku