Szablony artykułów

o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw ze stacją LPG i LNG oraz miejscem obsługi podróżnych w miejscowości Marzenin, gmina Sędziejowice, powiat Łaski na dz. nr, 181/6, 180/3, 179/16, 179/13, 179/10, 178/8, 181/7, 180/4, 179/17, 179/14, 179/11, 179/18, 179/15, 179/12, 181/8, 180/5 obręb 0013 Marzenin

w sprawie wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 250/21 udzielająca spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. ,,Budowa nowej drogi wewnętrznej ogólnodostępnej w km. 158,068 - 158,550 linii kolejowej Nr 131 Chorzów Batory -Tczew w związku z rozbiórką przejazdu kolejowo - drogowego w km. 158,071 linii kolejowej Nr 131 Chorzów Batory - Tczew"

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej niskiego napięcia na działce nr ewid. 497/1 obręb 0004 Buczek gm. Buczek

z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 88/2, 89/2 w obrębie Marzenin, Gmina Sędziejowice”.

Komisja BRiOŚ - 21.06.2021 r. godz.14:00 (GOK)

Komisja KSZOiSS - 28.06.2021 r. godz. 8:00 (GOK)

XXXI Sesja - 30.06.2021 r. godz: 12:00 (GOK)

z postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261 z obrębu 0027 Żagliny, w gminie Sędziejowice„

Oświadczenie majątkowe radnej gminy - Anny Krankowskiej znajduje się w załączniku