Decyzje środowiskowe

o wydanej w dniu 16.05.2024 r., znak RW.II.6220.1.2024 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”

o wydanym w dniu 16.05.2024 r., znak RW.II.6220.1.2024 postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”,

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 544/4, 545, obręb Kozuby Stare i Nowe, Gmina Sędziejowice”

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją transformatorową w lokalizacji obręb Wrzesiny, gm. Sędziejowice, pow. łaski, woj. Łódzkie, dz. nr 97/2, 97/3, 140/1 i 140/2”.