Sesja XLVI z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022 - 2034

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/60/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice