Sesja XXXX z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie gminy Sędziejowice

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Sędziejowice

w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody