Sesja XXXV z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021 - 2031

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody