Kadencja 2018-2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego przez Gminę Sędziejowice"

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice" realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r."

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sędziejowice w 2022 r.

w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych"