Pełna treść uchwały Rady Gminy Sędziejowice w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść programu pdf 439.26 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 styczeń 2022 22:23 Michał Ułański