o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci średniego napięcia, która w swoich założeniach obejmuje budowę linii kablowej SN wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych składającej się z dwóch rur RHDPE 40/3, 7 na działce nr ewid. 114/5 obręb 0022 Siedlce gm. Sędziejowice.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść obwieszczenia pdf 619.98 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 listopad 2021 12:42 Michał Ułański