W załączniku znajdują się sprawozdania finansowe za 2020 r.