zawiadamiające, że w dniu 01.03.2024 r. Urząd Gminy Sędziejowice zwrócił się do odpowiednich organów, w celu zajęcia stanowiska w sprawie znak:  RW.V.6733.1.2024, tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby, gm. Sędziejowice.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełna treść obwieszczenia pdf 519.49 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 marzec 2024 13:13 Michał Ułański