Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) informujemy o prowadzonych konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 21 listopada 2023 r. do 12 grudnia 2023 r.

Strategia ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola - Łask zasięgiem obejmuje następujące gminy: Gminę Miasto Sieradz, Gminę Miasto Zduńską Wolę, Gminę Łask, Gminę Szadek, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice, Gminę Sieradz, Gminę Wodzierady, Gminę Zapolice oraz Gminę Zduńską Wolę.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm. ), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Pisemnie za pomocą  wypełnionego "formularza do składania uwag" w następujący sposób:

  • dostarczając do Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub do Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice
  • przesyłając pocztą na adres Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem "konsultacje społeczne Strategii ZIT"

Elektronicznie w następujący sposób:

  • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP)https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_sieradz_oos
  • za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski składać można również ustnie do protokołu bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz bądź w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 98-160 Sędziejowice osobą do kontaktu jest p. Justyna Kmiecik pok. nr 16.

Z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sędziejowice w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronach internetowych gmin MOF w  terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
1. Projekt Strategii ZIT konsultacje pdf 7.50 MB Michał Ułański
2. OOŚ ZIT MOF pdf 7.55 MB Michał Ułański
3. Formularz do składania uwag docx 25.66 KB Michał Ułański
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 listopad 2023 11:07 Michał Ułański
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 listopad 2023 13:48 Michał Ułański