Na podstawie art. 13a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Pzp.

Załączniki:
Pobierz plik (Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.pdf)Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.pdf[Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.]704 kB