Na postawie art. 13a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Pzp.

Załączniki:
Pobierz plik (Plan zamówień publicznych na 2019r..odt)Plan zamówień publicznych na 2019r..odt[Plan zamówień publicznych na 2019 r.]8 kB